SH Pre-Test

 

Svenska Sennenhundklubbens valplista kan öppnas för

information om avelsdjuren är undersökta i den genetiska SH

Pre-Test i bekämpningen mot histiocytärt sarkom

Histiocytärt sarkom hos Berner Sennenhund är den allvarligaste tumörformen i

rasen. Den nya gentesten (SH Pre-Test) är fullt utvärderad och är det viktigaste

verktyget för uppfödning av friska och sunda Berner Sennenhundar.

Testen marknadsförs av företaget Antagene. Den första utvärderingen gjordes på

hundar från Frankrike som nu kompletterats med blodprover inskickade från

Tyskland, Belgien, Italien, Polen, Schweiz, Portugal, Spanien och Sverige.

Resultaten visar att av hundar med histiocytärt sarkom så hamnar 8,5% i grupp

A, 35,6% i grupp B och 55,9% i grupp C. Av friska hundar 9 år och äldre hamnar

32,7% i grupp A, 50% i grupp B och 17,3% i grupp C. Resultaten stämmer väl

överens med den första utvärderingen på ca 1000 franska Berner. Resultaten av

testen på de svenska hundarna är att av de fyra hundarna med sjukdomen

hamnade 1 i grupp B och 3 i grupp C. Kontrollerna fördelades på 3 stycken i

grupp A, 5 stycken i grupp B och 2 stycken i grupp C. Testen ger inte ett svar ja

eller nej att hunden får sarkom utan

risken för att hunden skall få sarkom.

Eftersom testen ger en bedömning av risken att få sarkom så har ett index

beräknats som innebär att hundar i grupp A kan få sarkom men har

4 gångers

chans att inte få sarkom

. Hundar i grupp B har lika chans att bli friska eller

få sarkom som i normalpopulationen. Hundar i grupp C har

4 gånger högre

risk att få sarkom

. Forskarna, som utvecklat testen, rekommenderar att

 

hundar i grupp C inte skall paras med varandra. En hund i grupp C, som har

andra för rasen viktiga egenskaper, kan paras med en hund i grupp A eller B.

Det är viktigt att framhålla att en hund i grupp A kan få histiocytärt sarkom,

men risken är mindre än för den hund som hamnar i grupp C.

Avelsrådet har stora förhoppningar att ägare av hundar som skall användas eller

används i avel sänder blodprov för testning till Antagene. Antagenes hemsida är

www.antagene.com

. Om man inte kan franska så finns det en engelsk version.

Kontakt kan tas via mail eller telefon med det franska laboratoriet. Information

om testen kan fås på

http://www.antagene.com/en/commander/histiocyticsarcoma-

pre-test

. Kostnaden för en test är 105 euro. Avelsrådet har skrivit en

vägledning för beställning av SH Pre-Test, som finns på SShKs hemsida.

Testen är ett genombrott för bekämpningen av histiocytärt sarkom, som

tillsammans med andra tumörer är den viktigaste orsaken till den korta

levnadsåldern hos Berner, strax under 7 år i genomsnitt. I flera europeiska

länder dör ca 60% av hundarna på grund av tumörer. Ca 25% av alla tumörer är

histiocytärt sarkom. Den forskning som utförs av Catherine Andrés grupp i

Rennes tyder på att en bekämpning av histiocytärt sarkom också minskar

förekomsten av andra tumörer.

Avelsrådet tycker det är mycket glädjande att flera uppfödare testar sina

avelsdjur som underlag för en strategi att minska förekomsten av tumörer i sitt

avelsmaterial.

Avelsrådet önskar öppna för möjligheten att på valplistan lägga in om

avelsdjuren är testade för histiocytärt sarkom med SH Pre-Test. Avelsrådet

behöver en kopia på testresultatet eller annat bevis på att hunden är testad. På

valplistan kommer inte resultatet att skrivas ut. Bredvid kullen skrivs ett

ja om

den ena eller båda föräldrarna är testade. I vilken riskgrupp A, B eller C

avelsdjuren hamnar i får uppfödaren själv informera valpköparen om. På kullar

som inte har lämnat information om utförd SH Pre-Test lämnas fältet tomt.

 

Det har utvecklats ytterligare tester för histiocytärt sarkom, som kommer att

marknadsföras för Berner Sennenhund av andra företag. Avelsrådet godkänner

för närvarande endast SH Pre-Test hos företaget Antagene, då andra tester ännu

inte är utvärderade.

 

Avelsrådet önskar efterhöra avelsregionernas och medlemmars i SShK

synpunkter på ovanstående förslag. Synpunkter lämnas till Berndt Klingeborn,

klingeborn@tele2.se

senast den 1 februari 2015.

Avelsrådet

14. okt, 2014

0

Senaste kommentarer

19.04 | 07:01

Hej! Vi är en familj. Som har hundvana. Har nära till massa skogspromenader...

18.03 | 11:13

Älskade Arrak, han är så söt och go. Nu är han 9 månader och betydligt störr...

20.11 | 22:44

Hej! Jag är intresserad av en tik om det blir några bebisar framöver. Är uppv...

22.10 | 13:41

Hej! Vi är en kattvan familj som vill köpa en exotic. Finns planer för ko...